САКАРЕЛА МРАМОР
И ГРАНИТ

Добив на гранит и производство на изделия от гранит

ЗАЩО САКАРЕЛА МРАМОР И ГРАНИТ

Най-големия производител и износител на изделия от гранит в страната

Ние сме „Сакарела мрамор и гранит“ ООД. Работим в Елхово. Най-големият производител сме у нас на изделия от гранит. Имаме също най-голям дял от българския износ на гранитни бордюри и павета.

Работим с български гранит, който има висока устойчивост на износване и натиск. Поема 0,26% вода. Издръжлив е на замръзване, на въздействието на агресивни замърсители, на основи и киселини. Освен бордюри и павета, предлагаме ломен камък, блокови стълби, стъпала – плочи и подови плочи.

Нашите изделия от гранит отговарят на изискванията на ÖNORM В3108 и ÖNORM В2213.

изделия от гранит

САКАРЕЛА МРАМОР И ГРАНИТ

Гранитни изделия отговарящи
на всички европейски изисквания и стандарти