ПАВЕТА ЗА НАСТИЛКА – МАЛКИ ПО О-НОРМА В3108

Употреба:

За оформяне на площади, пешеходни зони и паркове, отводнителни канали, крайни маркировъчни ивици, за канавки, настилки, входове за гаражи и предплощадно оформяне и пътища за достъп до жилища, всички високо-натоварени транспортни площи, двойни малки павета, а също и за облицоване на улеи и големи канали.

Вид Тип Търговско обозначение Ширина см Височина см Дължина см м2
Малки павета HI 6/81 6…8 S…9 6…8 6,5
6/8 II 5,5…8,5 4,5…9,5 5,5…8,5
Н2 8/101 8…10 7…11 8…10 5,0
8/10II 7,5…10,5 6,5…11,5 7,5…10,5
НЗ 10/12 I 10…12 9…13 10…12 4,2
10/12 II 9,5…12,5 8,5…13,5 9,5…12,5 Приемане според теглото
Мозаечни камъни Н4 Мозайка 3…6 3…6 3…6 9,0
Двойни малки павета Н5 Канални строителни камъни 10…12 9…13 20…24 4,2

Обработка на камъните за настилка:

Цепени, лицевите площи почти правоъгълни и по възможност паралелно спрямо долната площ, страничните площи под прав ъгъл спрямо лицевата площ, допустими отклонения съгласно следното деление на класи.

Първа класа – от H1 до Н4:

Големините на отделните камъни трябва да се движат в рамките на дадените гранични стойности. Най-мно-го 10 % от общия брой могат да се доставят като така наречени „полу камъни“ (ширината по-малка от граничния размер, долната граница равна на половината ширина на камъка). Камъни с лицева трапецовидна повърхност могат да бъдат доставени до максимално 15% от общия брой.

Долната повърхност може да бъде по-малка от горната (до съотношение 3:5). Цепените повърхности да са равни, разликите между издатините и вдлъбнатините трябва да са макс. 7 мм.

Цветът и структурата трябва да са единни.

Втора класа – от H1 до НЗ:

Размерите на отделните павета трябва да се движат в рамките на дадените гранични стойности. Най-много 15 % от общия могат да бъдат така наречените „полукамъни“ (ширината по-малка от граничната мярка, долната граница равна на половината ширина на камъка).

Най-много 25% от общия брой могат да бъдат камъни с трапецовидна горна повърхност. Долната повърхност може да бъде по-малка от горната (до съотношение 3:5). Цепените повърхности по възможност да са равни, с разлики във височините между вдлъбнатините и издатините – макс. 10 мм.

Допустими са разлики в цвета и структурата. За тип Н5 не е установено разделение на класите, трябва да се спазват размерите от таблица 4. Страничните повърхности могат да бъдат под долен ъгъл макс. 2 см. Цепените повърхности по възможност равни, разлики във височините между вдлъбнатините и издатините макс. 7 мм.

Допустими са разлики в цвета и структурата.