ПОДОВИ ПЛОЧИ ПО O-NORMA B2213

Употреба:

Външно оформяне, както и за пътища, площади, входове за коли, пешеходни зони. Вътрешно оформяне както за подове, така и за стълбищни площадки.

Обработка:

За външно предимно: бичено, пясъкоструйно, бучардисано, термо-обработено, за вътрешно – предимно шлайфано и полирано.

Размери:

2, 3,4, 5, 6, 7 и 8 см дебелина; произволни (по желание) формати.

Приемане:

По м2 включително фугите, надбавка към цената за не правоъгълни специални форми.

Галерия: