СТЪПАЛА – ПЛОЧИ ПО О-НОРМА B2213

Употреба:

Като блокови стълби, за външни стълби и за вътрешни стълбища.

Обработка:

Плочите – стъпала се състоят от стъпало и плинт, цокълните лайстни са завършек към зидарията. За външни стълби по правило груборязани или бичени и пясъкоструени, за вътрешлайфани, полирани с или без шлайфани лайстни против плъзгане.

Размери:

Наклон и ниво както при блокови и клинови стълби.

Дебелина на плочи за стъпване:

3, 4, 5, 6, 7, 8 см

Дебелина на плинта:

2, 3, 4 см

Приемане:

По линейни метри или брой.

Галерия: