БОРДЮРИ ПО О-НОРМА B3108

Приложение:

Ограничение на транспортни площи с и без покритие както и ограждане на зелени площи.

Вид Тип Ширина см Височина см Дължина см кг/лм. Обработка и приемане
Цепени бордюри G1 10…12 14…16 >25 43 Всички страни – цепени или грубо чупени. Видимите площи не трябва да имат големи неравности. (Ориентировъчна стойност 2 см между издатини и вдлъбнатини). Лицевите и видими площи са под приблизително прав ъгъл и образуват прав ръб. Предната страна може да се отклонява на ± 2 см от десния ъгъл спрямо цялата височина. Задната страна може да преминава приблизително паралелно на видимата площ, може да бъде под ъгъл до 5 см (фиг. l), главните площи в горната трета могат да бъдат под ъгъл 1,5 см, а спрямо цялата височина до 6 см (фиг. 1).

Приемане в свободни дължини по линейни метри – бордюрите едни до други – вкл. фугите.

Галерия: