ЛОМЕН КАМЪК

Обработка:

Грубо дялани камъни имат най-малко една почти равна цепена повърхност, те трябва да бъдат абсолютно устойчиви на замръзване и изтъркване.

Размери:

Доставят се парчета от приблизително 30 -50кг.

Приемане:

Според теглото.

Галерия: