Плочи за настилка по О-НОРМА B3180

Употреба:

Тротоари, пешеходни зони и оформяне на площади

Вид

Тип

Ширина см

Височина см

Дължина см

кг/м2

Обработка

Плочи за настилка Паважни плочи

Е1

18...20

8...10

18...20

240

Лицева площ, пясъко струйна или бучарда с цепени странични площи, долна площ, равномерно отрязана или дялана, спрямо горната площ.

 

Е2

18...20

8...10

26... 30

240