Павета за настилка - малки по О-НОРМА В3108

Употреба:

За оформяне на площади, пешеходни зони и паркове, отводнителни канали, крайни маркировъчни ивици, за канавки, настилки, входове за гаражи и предплощадно оформяне и пътища за достъп до жилища, всички високо-натоварени транспортни площи, двойни малки павета, а също и за облицоване на улеи и големи канали.

Вид

Тип

Търговско обозначение

Ширина см

Височина см

Дължина см

м2

 

Малки павета

HI

6/81

6...8

S...9

6...8

6,5

 

6/8 II

5,5...8,5

4,5...9,5

5,5...8,5

 

Н2

8/101

8...10

7...11

8...10

5,0

 

8/10II

7,5...10,5

6,5...11,5

7,5...10,5

 

НЗ

10/12 I

10...12

9...13

10...12

4,2

 

10/12 II

9,5...12,5

8,5...13,5

9,5...12,5

Приемане според теглото

Мозаечни камъни

Н4

Мозайка

3...6

3...6

3...6

9,0

Двойни малки павета

 

Н5

Канални строителни камъни

10...12

9...13

20...24

4,2

 

Обработка на камъните за настилка:

Цепени, лицевите площи почти правоъгълни и по възможност паралелно спрямо долната площ, страничните площи под прав ъгъл спрямо лицевата площ, допустими отклонения съгласно следното деление на класи.

Първа класа - от H1 до Н4:

Големините на отделните камъни трябва да се движат в рамките на дадените гранични стойности. Най-мно-го 10 % от общия брой могат да се доставят като така наречени "полу камъни" (ширината по-малка от граничния размер, долната граница равна на половината ширина на камъка). Камъни с лицева трапецовидна повърхност могат да бъдат доставени до максимално 15% от общия брой.

Долната повърхност може да бъде по-малка от горната (до съотношение 3:5). Цепените повърхности да са равни, разликите между издатините и вдлъбнатините трябва да са макс. 7 мм.

Цветът и структурата трябва да са единни.

Втора класа - от H1 до НЗ:

Размерите на отделните павета трябва да се движат в рамките на дадените гранични стойности. Най-много 15 % от общия могат да бъдат така наречените "полукамъни" (ширината по-малка от граничната мярка, долната граница равна на половината ширина на камъка).

Най-много 25% от общия брой могат да бъдат камъни с трапецовидна горна повърхност. Долната повърхност може да бъде по-малка от горната (до съотношение 3:5). Цепените повърхности по възможност да са равни, с разлики във височините между вдлъбнатините и издатините - макс. 10 мм.

Допустими са разлики в цвета и структурата. За тип Н5 не е установено разделение на класите, трябва да се спазват размерите от таблица 4. Страничните повърхности могат да бъдат под долен ъгъл макс. 2 см. Цепените повърхности по възможност равни, разлики във височините между вдлъбнатините и издатините макс. 7 мм.

Допустими са разлики в цвета и структурата.