Нашият гранит

Технически данни на нашия гранит

1. Устойчивост на натиск: средна стойност около 1200 до 1300 кг/см2.

2. Поемане на вода: 0.26 % от обема.

3. Устойчивост на износване: 2.5 г/м2.

4. Обемно тегло: 2.59 г/м3.

Българските гранити освен това са високоустойчиви на замръзване, на луга и устойчиви на киселини и основи. Гранитът устоява на агресивните влияния на нашата цивилизация. При поискване незабавно се предоставят съответните резултати от тестове.

Изисквания към гранита съгласно ONORM В3108

Трябва да се използва устойчив при­роден камък. Камъните трябва да бъдат устойчиви на изветряване съгласно ONORM ВЗ123 част 1, устойчиви на замръзване съгласно ONORM ВЗ 123 част 2 и на луга съгласно ONORM В3123 част 4. Камъните трябва да нямат цепнатини и влошаващи устойчивостта им отлагания.

При най-употребяваните камъни трябва да се спазват минималните устоичивости.

Разлики в цвета и структурата са допустими в степен, която съответства на съответното скално находище. "Включения" (петна) и жили са допустими, когато камъните за облицовка и настилки не са под минималните стойности на механичните свойства. Своеобразието на кариерите не трябва да се подценява.

Обработка на видимите повърхности по ONORM В2213

 1. Грубо цепене: разделено с цепещи клинове, повърхността повече не се обработва.
 2. Моделиран (дялан или грубо дялан): доколкото камъкът не може да бъде доведен до необходи­мата форма чрез разцепване, по-големите издатини се обработват с длето, чук или шило.
 3. Грубо-прешилен: обработен с шило. Грубо-прешилените повърхности на места могат да показват възникващата при цепенето структура на повърхността.
 4. Средно-прешилен: равномерно и равно обработени с шило.
 5. Фино-прешилен: като средно прешилен, но с по-близки един до друг удари с шилото.
 6. Грубо-бучарда: обработен с бучарда с разстояние между зъбите 10 мм (равна повърхност). Допустими са малки ходове на бучардата, както и необработени части на повърхността и издадени места.
 7. Средно-бучарда: обработени с бучарда с ширина на зъбците 7 мм, иначе както грубо-бучардисаните.
 8. Фино-бучарда: обработва се с бучарда с ширина на зъбите 3-4 мм. Не са допустими видими издатини и вдлъбнатини.
 9. Грубо-шлайфан: повърхност с груби следи от шлайфане, получена с шлайфащи средства до зърнест размер 60.
 10. Фино-шлайфан: повърхност с фини следи от шлайф, получена със средство за шлайф до зърнест размер 220.
 11. Полиран: най-фино шлифована повърхност с полиращи средства, без видими следи от шлайфане.