Камъни за груба настилка

Употреба:
За оформяне на площади, зони за пешеходци. Настилки на терени и шосета за наи-тежко натоварване, ограничения на шосета - като опора за асфалтови покрития, настилки на канавки, други бордюри и фризове.

Вид

Тип

Ширина см

Височина см

Дължина см

кг/бр.

бр./м2

Съотношение на късите спрямо дългите камъни може да варира свободно

(Di към D2, D3 към D4, D5 към D6)

Камъни за груба настилка

D1

17...19

17...19

17...19

15

27

D2

25...28

22

18

D3

12...14

17...19

и

27

D4

25...28

16,5

18

D5

15...17

15...17

15...17

и

35

D6

22...25

18

25

Обработка/Разделяне на качествата:

А) Ръчна обработка:

Лицева, горна площ, ограничена правоъгълно с праволинейни ръбове, по възможност равна повърхност, т.е. разликата между вдлъбнатините и издатините да бъде макс. 7 мм, по-големи неравности се обработват машинно.

Страничните повърхности и долната страна се разцепват грубо, като страничните площи могат да бъдат извън ъгъл до 2 см, като горната и долната повърхност по възможност са па­ралелни.

Приемането се извършва на брой (поединично).

Б) Машинна обработка:

От всички страни само цепено, най- малко една повърхност (лицевата) трябва да се движи в рамките на граничната стойност на дължина и ширина, по възможност да бъде правоъгълно ограничена и равна, грубостта на повърхността, т.е. разликата между вдлъбнатините и издатините макс. 10 мм, граничните повърхности могат да са извън ъгъл до 2.5 см, граничните стойности на височината могат да бъдат под или над 1.5 см.

Приемането се извършва според теглото на парчето (бройката).