Бордюри по О-НОРМА B3108

Приложение:

Ограничение на транспортни площи с и без покритие както и ограждане на зелени площи.

Вид

Тип

Ширина см

Височина см

Дължина см

кг/лм.

Обработка и приемане

Цепени бордюри

G1

10...12

14...16

>25

43

Всички страни - цепени или грубо чупени. Видимите площи не трябва да имат големи неравности. (Ориентировъчна стойност 2 см между издатини и вдлъбнатини). Лицевите и видими площи са под приблизително прав ъгъл и образуват прав ръб. Предната страна може да се отклонява на ± 2 см от десния ъгъл спрямо цялата височина. Задната страна може да преминава приблизително паралелно на видимата площ, може да бъде под ъгъл до 5 см (фиг. l), главните площи в горната трета могат да бъдат под ъгъл 1,5 см, а спрямо цялата височина до 6 см (фиг. 1).

Приемане в свободни дължини по линейни метри - бордюрите едни до други - вкл. фугите.

G2

10...12

16...18

50

G3

10...12

17...22

>30

60

G4

12...14

17...22

>30

70

G5

10...12

22...26

70

G6

12...14

22...26

85

G7

14...16

27...32

>35

120